INFORMACJA O OSTATECZNYCH WYNIKACH OCENY BIZNESPLANÓW UCZESTNIKÓW/CZEK PROJEKTU „SUKCES Z WŁASNĄ FIRMĄ”

Uprzejmie informujemy, iż w związku z wpłynięciem do biura projektu wniosków o ponowne rozpatrzenie biznesplanów o numerach 16/INZ/2016/TARR-SW, 24/INZ/2016/TARR-SW, 44/INZ/2016/TARR-SW członkowie KOW dokonali ponownej oceny, która została uwzględniona na ostatecznej liście biznesplanów rekomendowanych do dofinansowania/biznesplanów umieszczonych na liście rezerwowej. Środki finansowe na założenie własnej firmy przyznawane są na podstawie Wniosku o przyznanie środków finansowych stanowiącego załącznik nr 3 do […]

Więcej...

TERMIN SKŁADANIA BIZNESPLANÓW DLA UCZESTNIKÓW/CZEK PROJEKTU „SUKCES Z WŁASNĄ FIRMĄ”

Uprzejmie informujemy, że w terminie od dnia 27.06.2016 r. do dnia 01.07.2016 r. będzie można składać biznesplany. Biznesplany można złożyć osobiście w Biurze Projektu w Sandomierzu od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 – 15.30 lub przesłać pocztą/kurierem za potwierdzeniem odbioru. Dokumenty wysyłane pocztą lub kurierem muszą być wysyłane na adres Biura Projektu, tj.: […]

Więcej...

Szkolenia pt.: „Zakładanie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej”

W dniach 19-25.05.2016 r. oraz 30.o5-02.06.2016 r. odbyły się szkolenia pt.: „Zakładanie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej” zrealizowane w ramach projektu „Sukces z własną firmą” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Dwie grupy szkoleniowe po 10 osób odbyły szkolenie w Sandomierzu natomiast kolejne dwie grupy  również po 10 osób odbyły szkolenie w Ostrowcu Świętokrzyskim. Łącznie przeszkolono […]

Więcej...

WYNIKI I ETAPU REKRUTACJI

LISTA RANKINGOWA KOBIET ZAKWALIFIKOWANYCH DO II ETAPU REKRUTACJI LISTA RANKINGOWA KOBIET NIEZAKWALIFIKOWANYCH DO II ETAPU REKRUTACJI LISTA RANKINGOWA MĘŻCZYZN ZAKWALIFIKOWANYCH DO II ETAPU REKRUTACJI LISTA REZERWOWA MĘŻCZYZN ZAKWALIFIKOWANYCH DO II ETAPU REKRUTACJI LISTA RANKINGOWA MĘŻCZYZN NIE ZAKWALIFIKOWANYCH DO II ETAPU REKRUTACJI Każdy Kandydat/tka zostanie poinformowany o miejscu i terminie II ETAPU rekrutacji.

Więcej...

PRZEDŁUŻENIE REKRUTACJI DO PROJEKTU „SUKCES Z WŁASNĄ FIRMĄ” DO 6 MAJA 2016 r.!

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje, iż w związku z brakiem założonej liczby Kandydatów/Kandydatek do projektu „Sukces z własną firmą” przedłużona zostaje rekrutacja do dnia 06.05.2016r. Do projektu szczególnie zapraszamy osoby spełniające kryteria rekrutacji określone w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa, w tym przede wszystkim osoby odchodzące z rolnictwa zarejestrowane jako bezrobotni oraz członkowie ich rodzin zarejestrowani […]

Więcej...

WYDŁUŻENIE REKRUTACJI DO PROJEKTU „SUKCES Z WŁASNĄ FIRMĄ”!

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje, iż w związku z brakiem założonej liczby Kandydatów/Kandydatek do projektu „Sukces z własną firmą” przedłużona zostaje rekrutacja do dnia 25.04.2016r. Do projektu szczególnie zapraszamy KOBIETY spełniające kryteria rekrutacji określone w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa, w tym przede wszystkim należące do grup: osób z niepełnosprawnościami, osób odchodzących z rolnictwa zarejestrowanych […]

Więcej...